Body Mass Index

Hur ser ditt BMI värde ut?

BMI – Body Mass Index är det vanligaste sättet att mäta om man är överviktig eller inte. Kom ihåg att se ditt värde som en riktlinje och inte en sanning. BMI är inte korrigerat för ålder eller graviditet och är missvisande för kroppsbyggare och elitidrottare.

Så får du veta ditt BMI

Fyll i längd och vikt och låt BMI-kalkylatorn räkna ut ditt BMI.

Vikt (kg)

Längd (cm)

Vad säger ditt BMI-resultat om dig?

Spännande att du ville göra vårt BMI- test. Nu är du säkert undrande kring vad ditt resultat säger. Se nedan i vilken grupp du hamnar och läs om vad det kan innebära.

Undervikt (0 – 18,5)

Din BMI indikerar på att du har undervikt. Många inte medvetna om att undervikt är negativt för hälsan. För vissa kan det vara svårt att gå upp i vikt. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare eller annan sjukvårdspersonal för råd och vägledning.

Normalvikt (18,5 – 25)

Din BMI visar att du har normalvikt.

Övervikt (25 – 30)

Din BMI indikerar att du har övervikt. Din hälsorisk kan vara förhöjd, men det här är väldigt individuellt. I och med att BMI enbart tar hänsyn till vikt och längd kan det vara ett missvisande resultat. För att bedöma din hälsorisk är det klokt att använda flera mått.

Fetma (30+)

Din BMI indikerar att du har en hälsoskadlig övervikt. Fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förtida död i Sverige. Det är en kronisk sjukdom som ofta kräver långsiktig behandling och uppföljning. Övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom.